IOS VERSIO JULKAISTU!

JoinSportin ensimmäinen iOS versio on nyt julkaistu AppStoressa!

JoinSportin iOS versio saatiin julkaistua asetettujen aikataulujen mukaisesti. Molempien alustojen versiot ovat nyt keskenään ajan tasalla ja myös ryhmät, ryhmien etsiminen, ryhmiin hakeminen ja kutsuminen on lisätty toiminnallisuuksiin.

iOS version julkaisun myötä applikaatio on kaikkien käytettävissä ja odotamme käyttäjämäärän lisääntyvän nopeasti markkinoinnin myötä. Myyntipalveluja Jaakkola vastaa markkinoinnista ja JoinSport on esillä jatkossa enemmän sosiaalisessa mediassa, tapahtumissa ja autoteippauksissa.

Kehitystyö jatkuu edelleen bugien korjauksilla ja uusien ominaisuuksien suunnittelulla. Uusia ominaisuuksia, jotka ovat tulossa, ovat muun muassa kalenteri-integraatio ja etsintäominaisuuksien parantaminen.